Article does not exist or Permission Denied.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง จัดการงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ก้าวสู่ความสำเร็จ

โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง จัดการงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ก้าวสู่ความสำเร็จ

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 19-304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Monday, January 20, 2020/Author: Montawan/Number of views (258)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, January 16, 2020/Author: Montawan/Number of views (460)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, January 16, 2020/Author: Montawan/Number of views (372)/Comments (0)/
Tags:
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็น กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเสนอชื่อผู้สมควรเป็น กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Tuesday, January 7, 2020/Author: Montawan/Number of views (229)/Comments (0)/
Tags:
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2562 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2019

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2562 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2019

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

Wednesday, December 18, 2019/Author: Montawan/Number of views (2440)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last

By Group1_57 By Group2_57 By Group3_57
By Group1_56 By Group2_56 By Group3_56
By Group4_56 By Group5_56 By Group6_56