Article does not exist or Permission Denied.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

ส่งใบสมัครที่สำนักงานภาควิชา ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562  19 สิงหาคม 2562 
โดยภาควิชาฯ ดำเนินการคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกมายัง “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

Tuesday, August 13, 2019/Author: Montawan/Number of views (954)/Comments (0)/
Tags:
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562  เวลา 6.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Tuesday, August 13, 2019/Author: Montawan/Number of views (808)/Comments (0)/
Tags:
โครงการบริการวิชาการด้านไอที ในหัวข้อ การเขียนเอกสารและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์

โครงการบริการวิชาการด้านไอที ในหัวข้อ การเขียนเอกสารและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 - 16.20 น. ณ ห้อง 19-1802 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ บัดนี้ - 8 สิงหาคม 2562 รับจำนวนจำกัด)

Wednesday, July 31, 2019/Author: Montawan/Number of views (766)/Comments (0)/
Tags:
โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5 : โครงการอบรมเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5 : โครงการอบรมเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.15 น. ณ ห้อง 19-501 และห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Friday, July 26, 2019/Author: Montawan/Number of views (876)/Comments (0)/
Tags:
ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 12

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 12

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการขอทุน รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งมายังกองการต่างประเทศ วช.  ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 แบบฟอร์มในการรับสมัครทุน

Thursday, July 18, 2019/Author: Puenisara Limnonthakul/Number of views (1202)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First45678910111213Last

By Group1_57 By Group2_57 By Group3_57
By Group1_56 By Group2_56 By Group3_56
By Group4_56 By Group5_56 By Group6_56