ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม และอาจารย์ วีณา ทองรอด และนิสิต รับมอบผลิตภัณฑ์กะทิ ตรา อร่อย-ดี จาก บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

Published on Monday, September 16, 2019

ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม และอาจารย์ วีณา ทองรอด และนิสิต รับมอบผลิตภัณฑ์กะทิ ตรา อร่อย-ดี จาก บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม และอาจารย์ วีณา ทองรอด และนิสิต รับมอบผลิตภัณฑ์กะทิ ตรา อร่อย-ดี จาก บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

Comments (0)Number of views (9701)
Print

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Monday, July 15, 2024/Author: Montawan/Number of views (2676)/Comments (0)/
Tags:
Monday, July 15, 2024/Author: Montawan/Number of views (188)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, July 11, 2024/Author: Montawan/Number of views (153)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, May 2, 2024/Author: Montawan/Number of views (733)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 19, 2024/Author: Montawan/Number of views (932)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

By Group1_57 By Group2_57 By Group3_57
By Group1_56 By Group2_56 By Group3_56
By Group4_56 By Group5_56 By Group6_56