บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาอบรมนิสิตกลุ่มอาหารและโภชนาการ

Published on Monday, September 9, 2019

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาอบรมนิสิตกลุ่มอาหารและโภชนาการ

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาอบรมนิสิตกลุ่มอาหารและโภชนาการ ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 19 ห้อง 19-1401

Comments (0)Number of views (592)
Print

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Friday, April 16, 2021/Author: Montawan/Number of views (41)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 14, 2021/Author: Montawan/Number of views (174)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 14, 2021/Author: Montawan/Number of views (369)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 9, 2021/Author: Montawan/Number of views (477)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 7, 2021/Author: Montawan/Number of views (84)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

By Group1_57 By Group2_57 By Group3_57
By Group1_56 By Group2_56 By Group3_56
By Group4_56 By Group5_56 By Group6_56