บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาอบรมนิสิตกลุ่มอาหารและโภชนาการ

Published on Monday, September 9, 2019

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาอบรมนิสิตกลุ่มอาหารและโภชนาการ

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาอบรมนิสิตกลุ่มอาหารและโภชนาการ ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 19 ห้อง 19-1401

Comments (0)Number of views (9154)
Print

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Wednesday, July 24, 2024/Author: Montawan/Number of views (8)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, July 16, 2024/Author: Montawan/Number of views (124)/Comments (0)/
Tags:
Monday, July 15, 2024/Author: Montawan/Number of views (3330)/Comments (0)/
Tags:
Monday, July 15, 2024/Author: Montawan/Number of views (228)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, July 11, 2024/Author: Montawan/Number of views (241)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

By Group1_57 By Group2_57 By Group3_57
By Group1_56 By Group2_56 By Group3_56
By Group4_56 By Group5_56 By Group6_56