Article does not exist or Permission Denied.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Monday, August 31, 2020/Author: Montawan/Number of views (350)/Comments (0)/
Tags:
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Thursday, August 13, 2020/Author: Montawan/Number of views (284)/Comments (0)/
Tags:
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30 - 16:00 น. ณ ห้อง 19-402 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

Monday, July 20, 2020/Author: Montawan/Number of views (645)/Comments (0)/
Tags:
โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 10:30 น. ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ (สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.ค. 63)

Tuesday, July 7, 2020/Author: Montawan/Number of views (484)/Comments (0)/
Tags:
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปีคณะวิทยาศาสตร์

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปีคณะวิทยาศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น. ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์

Friday, July 3, 2020/Author: Montawan/Number of views (721)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

By Group1_57 By Group2_57 By Group3_57
By Group1_56 By Group2_56 By Group3_56
By Group4_56 By Group5_56 By Group6_56