ตืดต่อ - สุถานที่ตั้ง การเดินทาง

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สุขุมวิท 23  วัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-2584000  แฟกซ์ : 02-2584000

http://home.science.swu.ac.th

homeswu@gmail.com

  • รถประจำทางของทาง ขสมก 
  •           11, 23, 38, 58, 60, 72, 93,
              98, 99, 113, 136, 174, 185, 206, 512

  • BTS : อโศก
  • MRT : เพชรบุรี
  • AIRPORTLINK : มักกะสัน
  • เรือคลองแสนแสบ : ท่าเรือประสานมิตร
  • TAXI , UBER , ALL THAI TAXI , GRABTAXI

การเดินทางเท้าจากซอยสุขุมวิท 23

การเดินทางเท้าจากซอยสุขุมวิท 21

การเดินทางเท้าจากท่าเรือประสานมิตร

การเดินทางเท้าจากถนนเพชรบุรี

แผนที่ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 14-15 อาคาร 19)