อ.รสพร เจียมจริยธรรม รับมอบน้ำมันพืชองุ่น จากบริษัทน้ำมันพืชไทย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของภาควิชา จำนวน 12 ลัง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 19-1401 ทางภาควิชาฯขอขอบคุณ บริษัทน้ำมันพืชไทย ที่ได้ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
   

 

งานคืนสู่เหย้า Home Reunion2 ของพวกเราเอกโฮม คณะวิทยาศาสตร์ มศว วันเสาร์ที่6 กพ 2558 เวลา 18:00 น เป็นต้นไป ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องแกรนด์รัชดาครับ ชวนกันมาเยอะๆ ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์เกjา และปัจจุบัน

ชมรมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าร่วม "งานคืนสู่เหย้า วิทยาศาสตร์ มศว 2558" ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงาน(โต๊ะจีน) ราคา 600 บาท ได้ที่ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2558 (รับบัตรหน้างาน) อนึ่ง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนชมรมวิทยาศาสตร์ มศว" เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153

ข่าวสารภาควิชา

เปิดรับสมัครทุนวิจัยคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

Author: Montawan/Monday, October 30, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

            ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับสมัครคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อรับ “ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษา” (รหัส GRAD T-1-61) วงเงินงบประมาณ ไม่เกินทุนละ 100,000 บาท และ “ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย” (รหัส GRAD T-2-61) วงเงินงบประมาณ ไม่เกินทุนละ 200,000 บาท

           โดยขอให้คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://grad.swu.ac.th/research_and_funds.php และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ พร้อมแนบเอกสารและส่งที่
“ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรวบรวมส่ง บัณฑิตวิทยาลัย ต่อไป

           - ประกาศเปิดรับสมัครทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
โทร .02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (107)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x