อ.รสพร เจียมจริยธรรม รับมอบน้ำมันพืชองุ่น จากบริษัทน้ำมันพืชไทย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของภาควิชา จำนวน 12 ลัง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 19-1401 ทางภาควิชาฯขอขอบคุณ บริษัทน้ำมันพืชไทย ที่ได้ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
   

 

งานคืนสู่เหย้า Home Reunion2 ของพวกเราเอกโฮม คณะวิทยาศาสตร์ มศว วันเสาร์ที่6 กพ 2558 เวลา 18:00 น เป็นต้นไป ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องแกรนด์รัชดาครับ ชวนกันมาเยอะๆ ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์เกjา และปัจจุบัน

ชมรมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าร่วม "งานคืนสู่เหย้า วิทยาศาสตร์ มศว 2558" ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงาน(โต๊ะจีน) ราคา 600 บาท ได้ที่ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2558 (รับบัตรหน้างาน) อนึ่ง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนชมรมวิทยาศาสตร์ มศว" เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153

ข่าวสารภาควิชา

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

Author: Montawan/Wednesday, March 15, 2017/Categories: โครงการ, นิสิต

          ขอเชิญ คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559" ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 19 – 502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          โดยได้รับเกียรติจาก นายโกสินทร์ เพิ่มพูนสถาพร ผู้จัดการกอง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จในการทำงาน” และการบรรยาย เรื่อง การใช้ชีวิตในการทำงานด้านการศึกษา โดย ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ได้แก่ นายสกล ตั้งเก้าสกุล ศิษย์เก่าสาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) นายกรวุฒิ แผนพรหม ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (กศ.บ.) นางสาวจุไรรัตน์ แจ่มศรี ศิษย์เก่าสาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) นายภาณุวัฒน์ สงแสง ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์-เคมี (กศ.บ.) การบรรยาย เรื่อง การใช้ชีวิตในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ โดย ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ อาจารย์สุกฤตา บัวนาค เลขาผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก นางสาวอริสา ทะปน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 18438

Print

Number of views (594)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x