อ.รสพร เจียมจริยธรรม รับมอบน้ำมันพืชองุ่น จากบริษัทน้ำมันพืชไทย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของภาควิชา จำนวน 12 ลัง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 19-1401 ทางภาควิชาฯขอขอบคุณ บริษัทน้ำมันพืชไทย ที่ได้ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
   

 

งานคืนสู่เหย้า Home Reunion2 ของพวกเราเอกโฮม คณะวิทยาศาสตร์ มศว วันเสาร์ที่6 กพ 2558 เวลา 18:00 น เป็นต้นไป ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องแกรนด์รัชดาครับ ชวนกันมาเยอะๆ ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์เกjา และปัจจุบัน

ชมรมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าร่วม "งานคืนสู่เหย้า วิทยาศาสตร์ มศว 2558" ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงาน(โต๊ะจีน) ราคา 600 บาท ได้ที่ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2558 (รับบัตรหน้างาน) อนึ่ง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนชมรมวิทยาศาสตร์ มศว" เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153

ข่าวสารภาควิชา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 3 ประเภททุน

Author: Montawan/Wednesday, February 22, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

          ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ใน 3 ประเภททุน ได้แก่

          1. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง Natural Products for Drug Discovery ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 มีนาคม 2560
          2. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง Biodiversity ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Science (CAS) เปิดรับเอกสารเชิงหลักการ (concept proposal) ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2560
          3. ทุน Newton Advanced Fellowship ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 23 มีนาคม 2560 

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.trf.or.th/ARDfund

Print

Number of views (544)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x